ДАШБОАРД

  • ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭ:
  • ХОНЬ ₮4,000-4,250
ЗАРАХ ЗАХИАЛГА
АВАХ ЗАХИАЛГА
Зарах захиалгын нэгдсэн жагсаалт
Аймаг Бүтээгдэхүүн Тоо Дундаж үнэ Дүнгээр
Говь-Алтай Үхэр 100 4,200 420,000.0
Говь-Алтай Хонь 1,000 95,000 95,000,000.0
Говь-Алтай Ямаа 1,000 60,000 60,000,000.0
Дорноговь Боловсруулаагүй хонины нэхий дунд 600 2,000 1,200,000.0
Дорноговь Хонь 600 80,000 48,000,000.0
Завхан Боловсруулаагүй ямааны арьс дунд 4,000 35,000 140,000,000.0
Завхан Хонь 600 80,000 48,000,000.0
Сэлэнгэ Төмс 10,000 650 6,500,000.0
Төв Боловсруулаагүй үхрийн шир том 101 27,000 2,727,000.0
Төв Төмс 100,000 600 60,000,000.0
Төв Хонь 2,000 4,500 9,000,000.0
Зах зээлийн үнэ
Өнөөдрийн ханшийн үнэ ба өөрчлөлт
Биелсэн захиалгын жагсаалт
Хэлцэлийн дугаар Хэлцэлийн огноо Бүтээгдэхүүний нэр Хэлцэл хийсэн тоо хэмжээ Тогтсон үнэ Төлөв
000001 2018-11-27 Ямааны ноолуур ₮10,000 ₮100,000 Биелсэн
000002 2018-11-28 Хонины ноос ₮20,000 ₮3,500 Биелсэн
000003 2018-11-28 Сарлаг ₮16,000 ₮4,800 Биелсэн
Хонь
Хонь
Ямаа
Ямаа
Үхэр
Үхэр
Сарлаг
Сарлаг
Боловсруулаагүй хонины нэхий
Арьс шир
Боловсруулаагүй ямааны арьс
Арьс шир
Боловсруулаагүй үхрийн шир т
Арьс шир
Ямааны ноолуур
Ямааны ноолуур
Хонины ноос
Хонины ноос
Төмс
Төмс
Copyright © ХААБ ХХК & MCE LLC 2018