Код Бүтээгдэхүүн
Адуу толгой
006321 Адууны мах
010412 Арьс шир: Боловсруулаагүй адууны шир, дунд
010413 Арьс шир: Боловсруулаагүй адууны шир, жижиг
010411 Арьс шир: Боловсруулаагүй адууны шир, том
Арьс шир: Боловсруулаагүй сарлагын шир дунд
Арьс шир: Боловсруулаагүй сарлагын шир жижиг
Арьс шир: Боловсруулаагүй сарлагын шир том
Арьс шир: Боловсруулаагүй үхрийн шир дунд
Арьс шир: Боловсруулаагүй үхрийн шир жижиг
Арьс шир: Боловсруулаагүй үхрийн шир том
Арьс шир: Боловсруулаагүй хонины нэхий дунд
Арьс шир: Боловсруулаагүй хонины нэхий жижиг
Арьс шир: Боловсруулаагүй хонины нэхий том
Арьс шир: Боловсруулаагүй ямааны арьс дунд
Арьс шир: Боловсруулаагүй ямааны арьс жижиг
Арьс шир: Боловсруулаагүй ямааны арьс том
Сарлаг толгой
006221 Сарлагийн мах
003201 Сарлагийн хөөвөр: Сарлагийн хөөвөр (бараан боловсруулаагүй)
003101 Сарлагийн хөөвөр: Сарлагийн хөөвөр (Цайвар боловсруулаагүй)
Төмс
004202 Тэмээний ноос: Тэмээний ноос (бараан боловсруулаагүй)
004212 Тэмээний ноос: Тэмээний ноос (бараан самнасан)
004102 Тэмээний ноос: Тэмээний ноос (цайвар боловсруулаагүй)
004112 Тэмээний ноос: Тэмээний ноос (Цайвар самнасан)
006121 Үхрийн мах
Үхэр толгой
006421 Хонины мах
002101 Хонины ноос
Хонь толгой
Ямаа толгой
006521 Ямааны мах
001200 Ямааны ноолуур
Бүтээгдэхүүн Тоо хэмжээ Нэгж үнэ(₮) Дүн(₮)
Хонь толгой 200 500₮ 100,000₮
Хонь толгой 120 500₮ 60,000₮
Хонь толгой 100 500₮ 50,000₮
Хонь толгой 100 500₮ 50,000₮
Хонь толгой 100 500₮ 50,000₮
Хонь толгой 200 500₮ 100,000₮
Хонь толгой 200 500₮ 100,000₮
Төмс 10000 1,000₮ 10,000,000₮
Хонь толгой 700 500₮ 350,000₮
Адуу толгой 500 1,000₮ 500,000₮
Хонь толгой 600 500₮ 300,000₮
Хонь толгой 500 500₮ 250,000₮
Үхрийн мах 1 12,000₮ 12,000₮
Үхрийн мах 3 4,500₮ 13,500₮
Хонины мах 300 92,000₮ 27,600,000₮
Хэлцэлийн дугаар Хэлцэлийн огноо Бүтээгдэхүүний нэр Тоо хэмжээ Тогтсон үнэ Төлөв
000001 2020/05/21 Хонь толгой 120 (ширхэг) 500₮ Биелсэн
000002 2020/05/22 Хонь толгой 200 (ширхэг) 500₮ Биелсэн
000003 2020/05/22 Хонь толгой 800 (ширхэг) 500₮ Биелсэн
Төлөв Бүтээгдэхүүн Захиалгын төрөл Тоо хэмжээ Үнэ Дүн Огноо Цуцлах
no-orders
Нэвтрэх
Бүтээгдэхүүн Үнэ Өөрчлөлт
Хонины мах 6,500₮ -10.77%
Ямааны мах 5,000₮ -30.00%
Үхрийн мах 6,800₮ -25.00%
Адууны мах 4,200₮ -30.95%