ДАШБОАРД

  • ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭ:
  • АДУУНЫ МАХ ₮9,500-10,000
  • ҮХРИЙН МАХ ₮12,250-12,500
  • ХОНИНЫ МАХ ₮5,200-5,800
  • ЯМААНЫ МАХ ₮8,500-8,800
ЗАРАХ ЗАХИАЛГА
АВАХ ЗАХИАЛГА
Зарах захиалгын нэгдсэн жагсаалт
Аймаг Бүтээгдэхүүн Тоо Дундаж үнэ Дүнгээр
Архангай Ямааны ноолуур 5,000 120,000 600,000,000.0
Баянхонгор Ямааны ноолуур 10,000 120,000 1,200,000,000.0
Өвөрхангай Ямааны ноолуур 9,000 110,000 990,000,000.0
Говь-Алтай Үхрийн мах 100 4,200 420,000.0
Говь-Алтай Ямааны ноолуур 11,000 100,000 1,100,000,000.0
Говьсүмбэр Хонины ноос 25,000 7,000 175,000,000.0
Дорноговь Ямааны ноолуур 10,000 120,000 1,200,000,000.0
Дорнод Ямааны ноолуур 5,000 120,000 600,000,000.0
Завхан Боловсруулаагүй сарлагын шир дунд 1 10,000 10,000.0
Завхан Боловсруулаагүй үхрийн шир дунд 1 5,000 5,000.0
Завхан Боловсруулаагүй үхрийн шир том 1 10,000 10,000.0
Завхан Төмс 1 1,050 1,050.0
Завхан Хонины мах 1 10,000 10,000.0
Завхан Ямааны мах 1 9,500 9,500.0
Завхан Ямааны ноолуур 4,500 110,000 495,000,000.0
Сүхбаатар Ямааны ноолуур 1,000 110,000 110,000,000.0
Сэлэнгэ Төмс 10,000 650 6,500,000.0
Сэлэнгэ Ямааны ноолуур 15,000 100,000 1,500,000,000.0
Төв Төмс 100,000 600 60,000,000.0
Төв Ямааны ноолуур 93 105,000 9,765,000.0
Улаанбаатар хот Адууны мах 33 9,136 301,500.0
Улаанбаатар хот Боловсруулаагүй адууны шир, дунд 16 10,500 168,000.0
Улаанбаатар хот Боловсруулаагүй сарлагын шир дунд 14 10,286 144,000.0
Улаанбаатар хот Боловсруулаагүй үхрийн шир дунд 11 4,909 54,000.0
Улаанбаатар хот Боловсруулаагүй үхрийн шир жижиг 5 5,200 26,000.0
Улаанбаатар хот Боловсруулаагүй үхрийн шир том 4 14,500 58,000.0
Улаанбаатар хот Боловсруулаагүй хонины нэхий дунд 9 2,000 18,000.0
Улаанбаатар хот Боловсруулаагүй ямааны арьс дунд 7 18,000 126,000.0
Улаанбаатар хот Сарлагийн хөөвөр (бараан боловсруулаагүй) 5 15,800 79,000.0
Улаанбаатар хот Сарлагийн хөөвөр (Цайвар боловсруулаагүй) 6 14,333 86,000.0
Улаанбаатар хот Сарлагын мах 2 7,250 14,500.0
Улаанбаатар хот Тэмээний ноос (бараан боловсруулаагүй) 7 4,571 32,000.0
Улаанбаатар хот Тэмээний ноос (цайвар боловсруулаагүй) 10 5,550 55,500.0
Улаанбаатар хот Үхрийн мах 33 11,209 369,900.0
Улаанбаатар хот Хонины мах 35 9,286 325,000.0
Улаанбаатар хот Хонины ноос 11 809 8,900.0
Улаанбаатар хот Ямааны мах 34 9,074 308,500.0
Улаанбаатар хот Ямааны ноолуур 1 98,000 98,000.0
Хэнтий Ямааны ноолуур 6,500 113,846 740,000,000.0
Зах зээлийн үнэ
Өнөөдрийн ханшийн үнэ ба өөрчлөлт
Биелсэн захиалгын жагсаалт
Хэлцэлийн дугаар Хэлцэлийн огноо Бүтээгдэхүүний нэр Хэлцэл хийсэн тоо хэмжээ Тогтсон үнэ Төлөв
000001 2018-11-27 Ямааны ноолуур ₮10,000 ₮100,000 Биелсэн
000002 2018-11-28 Хонины ноос ₮20,000 ₮3,500 Биелсэн
000003 2018-11-28 Сарлагын мах ₮16,000 ₮4,800 Биелсэн
Боловсруулаагүй адууны шир,
Арьс шир
Хонины мах
Хонины мах
Ямааны мах
Ямааны мах
Үхрийн мах
Үхрийн мах
Сарлагын мах
Сарлагын мах
Адууны мах
Адууны мах
Боловсруулаагүй хонины нэхий
Арьс шир
Боловсруулаагүй ямааны арьс
Арьс шир
Боловсруулаагүй үхрийн шир д
Арьс шир
Боловсруулаагүй үхрийн шир ж
Арьс шир
Боловсруулаагүй үхрийн шир т
Арьс шир
Боловсруулаагүй сарлагын шир
Арьс шир
Ямааны ноолуур
Ямааны ноолуур
Хонины ноос
Хонины ноос
Төмс
Төмс
Тэмээний ноос (цайвар боловс
Тэмээний ноос
Тэмээний ноос (бараан боловс
Тэмээний ноос
Сарлагийн хөөвөр (Цайвар бол
Сарлагийн хөөвөр
Сарлагийн хөөвөр (бараан бол
Сарлагийн хөөвөр
Copyright © ХААБ ХХК & MCE LLC 2018