ДАШБОАРД

  • ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭ:
  • ХОНЬ ₮4,000-4,250
ЗАРАХ ЗАХИАЛГА
АВАХ ЗАХИАЛГА
Зарах захиалгын нэгдсэн жагсаалт
Аймаг Бүтээгдэхүүн Тоо Дундаж үнэ Дүнгээр
Архангай Ямааны ноолуур 5,000 120,000 600,000,000.0
Баянхонгор Ямааны ноолуур 10,000 120,000 1,200,000,000.0
Өвөрхангай Ямааны ноолуур 9,000 110,000 990,000,000.0
Говь-Алтай Үхэр 100 4,200 420,000.0
Говь-Алтай Ямаа 1,000 60,000 60,000,000.0
Говь-Алтай Ямааны ноолуур 11,000 100,000 1,100,000,000.0
Говьсүмбэр Хонины ноос 25,000 7,000 175,000,000.0
Дорноговь Боловсруулаагүй сарлагын шир жижиг 2,000 100,000 200,000,000.0
Дорноговь Ямааны ноолуур 10,000 120,000 1,200,000,000.0
Дорнод Ямааны ноолуур 5,000 120,000 600,000,000.0
Завхан Ямааны ноолуур 4,500 110,000 495,000,000.0
Сүхбаатар Ямааны ноолуур 1,000 110,000 110,000,000.0
Сэлэнгэ Төмс 10,000 650 6,500,000.0
Сэлэнгэ Ямааны ноолуур 15,000 100,000 1,500,000,000.0
Төв Төмс 100,000 600 60,000,000.0
Хэнтий Ямааны ноолуур 6,500 113,846 740,000,000.0
Зах зээлийн үнэ
Өнөөдрийн ханшийн үнэ ба өөрчлөлт
Биелсэн захиалгын жагсаалт
Хэлцэлийн дугаар Хэлцэлийн огноо Бүтээгдэхүүний нэр Хэлцэл хийсэн тоо хэмжээ Тогтсон үнэ Төлөв
000001 2018-11-27 Ямааны ноолуур ₮10,000 ₮100,000 Биелсэн
000002 2018-11-28 Хонины ноос ₮20,000 ₮3,500 Биелсэн
000003 2018-11-28 Сарлаг ₮16,000 ₮4,800 Биелсэн
Хонь
Хонь
Ямаа
Ямаа
Үхэр
Үхэр
Сарлаг
Сарлаг
Боловсруулаагүй хонины нэхий
Арьс шир
Боловсруулаагүй ямааны арьс
Арьс шир
Боловсруулаагүй үхрийн шир т
Арьс шир
Боловсруулаагүй сарлагын шир
Арьс шир
Ямааны ноолуур
Ямааны ноолуур
Хонины ноос
Хонины ноос
Төмс
Төмс
Copyright © ХААБ ХХК & MCE LLC 2018